cáp vải cẩu hàng

Cáp vải cẩu hàng Hàn Quốc

Trong xếp dỡ, nâng hạ hàng hóa, những đồ vật nặng có tải trọng được tính bằng khối lượng tấn, thay vì dùng cáp thép nặng nhọc khi bào mòn […]